Номинирани количини на електрична енергија во РМ, јан-ное 2018 година

 

01-11.2018 Номинирани количини на електрична енергија во РМ, јан-ное 2018 година