Прелиминарни неделни предвидувања за ППЕЕ

Прелиминарна прогноза за 08.12.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.12.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.12.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.12.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.12.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.12.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.12.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.12.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.11.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.10.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.09.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.08.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.07.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.06.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.05.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.04.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.03.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.02.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.01.2021.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.12.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.11.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.10.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.09.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.08.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.07.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.06.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.05.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.04.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.03.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.02.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.01.2020.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.12.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.11.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.10.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.09.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.08.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.07.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.06.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.05.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.04.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.03.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.02.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.01.2019.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.12.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.11.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.10.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.09.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.08.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.07.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.06.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.05.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.04.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.03.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 16.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 15.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 14.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 13.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 12.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 11.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 10.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 09.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 08.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 07.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 06.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 05.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 04.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 03.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 02.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 01.02.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 31.01.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 30.01.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 29.01.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 28.01.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 27.01.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 26.01.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 25.01.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 24.01.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 23.01.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 22.01.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 21.01.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 20.01.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 19.01.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 18.01.2018.xlsx

Прелиминарна прогноза за 17.01.2018.xlsx