Дигитален сертификат

 

Листа со регистрирани издавачи на дигитални сертификати (линк):

 

 - КИБС АД Скопје

 

 - Македонски Телеком