Оддел за организирање и управување на пазарот на електрична енергија

Зоран Ивановски

+389 (0) 2 3 149 019