Просечни цени на откупената и продадената електрична енергија произведена од ППЕЕ

Просечни цени - Октомври 2021.xlsx

Просечни цени - Септември 2021.xlsx

Просечни цени - Август 2021.xlsx

Просечни цени - Јули 2021.xlsx

Просечни цени - Јуни 2021.xlsx

Просечни цени - Мај 2021.xlsx

Просечни цени - Април 2021.xlsx

Просечни цени - Март 2021.xlsx

Просечни цени - Февруари 2021.xlsx

Просечни цени - Јануари 2021.xlsx

Просечни цени - Декември 2020.xlsx

Просечни цени - Ноември 2020.xlsx

Просечни цени - Октомври 2020.xlsx

Просечни цени - Септември 2020.xlsx

Просечни цени - Август 2020.xlsx

Просечни цени - Јули 2020.xlsx

Просечни цени - Јуни 2020.xlsx

Просечни цени - Мај 2020.xlsx

Просечни цени - Април 2020.xlsx

Просечни цени - Март 2020.xlsx

Просечни цени - Февруари 2020.xlsx

Просечни цени - Јануари 2020.xlsx

Просечни цени - Декември 2019.xlsx

Просечни цени - Ноември 2019.xlsx

Просечни цени - Октомври 2019.xlsx

Просечни цени - Септември 2019.xlsx

Просечни цени - Август 2019.xlsx

Просечни цени - Јули 2019.xlsx

Просечни цени - Јуни 2019.xlsx

Просечни цени - Мај 2019.xlsx

Просечни цени - Април 2019.xlsx

Просечни цени - Март 2019.xlsx

Просечни цени - Февруари 2019.xlsx

Просечни цени - Јануари 2019.xlsx

Просечни цени - Декември 2018.xlsx

Просечни цени - Ноември 2018.xlsx

Просечни цени - Октомври 2018.xlsx

Просечни цени - Септември 2018.xlsx

Просечни цени - Август 2018.xlsx

Просечни цени - Јули 2018.xlsx

Просечни цени - Јуни 2018.xlsx

Просечни цени - Мај 2018.xlsx

Просечни цени - Април 2018.xlsx

Просечни цени - Март 2018.xlsx

Просечни цени - Февруари 2018.xlsx

Просечни цени - Јануари 2018.xlsx

Просечни цени - Декември 2017.xlsx

Просечни цени - Ноември 2017.xlsx

Просечни цени - Октомври 2017.xlsx

Просечни цени - Септември 2017.xlsx

Просечни цени - Август 2017.xlsx

Просечни цени - Јули 2017.xlsx

Просечни цени - Мај 2017.xlsx

Просечни цени - Април 2017 v2.xlsx

Просечни цени - Март 2017.xlsx

Просечни цени - февруари 2017.xlsx

Просечни цени - јануари 2017.xlsx

Просечни цени - Декември 2016.xlsx

Просечни цени - Ноември 2016.xlsx

Просечни цени - Октомври 2016.xlsx

Просечни цени - Септември 2016.xlsx

Просечни цени - Август 2016.xlsx

Просечни цени - Јули 2016.xlsx

Просечни цени - Јуни 2016.xlsx

Просечни цени - Мај 2016.xlsx

Просечни цени - Април 2016.xlsx

Просечни цени - Март 2016.xlsx

Просечни цени - Февруари 2016.xlsx

Просечни цени - Јануари 2016.xlsx

Просечни цени - Декември 2015.xlsx

Просечни цени - Номври 2015.xlsx

Просечни цени - Октомври 2015.xlsx

Просечни цени - Септември 2015.xlsx

Просечни цени - Август 2015.xlsx

Просечни цени - Јули 2015.xlsx

Просечни цени - Јуни 2015.xlsx

Просечни цени - Maj 2015.xlsx

Просечни цени - Април 2015.xlsx

Просечни цени - Март 2015.xlsx

Просечни цени - Февруари 2015.xlsx

Просечни цени - Јануари 2015.xlsx