Известување за раскинување на Договорот со ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје

 

Согласно Пазарните правила член 30, став 1 и став 2, Ве известуваме дека Подружница ОПЕЕ на ден 05.04.2017 година, донесе Одлука за раскинување на договорот со правнот субјект ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, односно се раскинува Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија со АД МЕПСО- Подружница ОПЕЕ.