Листа на информации од јавен карактер

Согласно Член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер МЕМО ДООЕЛ-Скопје ја објавува следнава листа на информации кои по барање на јавноста ќе бидат доставени:

 

Со цел остварување на правото за добивање на информации од јавен карактер потребно е да го пополните следново барање

Образец Барање за пристап до информации од јавен карактер