Регистер на повластени производители на електрична енергија

Целосниот регистар на повластените производители на електричната енергија можете да го најдете на следниов линк: Регистер на повластени производители на електрична енергија