Оддел за развој и истражување на пазарот на електрична енергија

Зоран Ѓорѓиевски

+389 (0) 2 3 149 023