Превентивно одржување на софтверот за функционирање на пазарот на електрична енергија и Intra-Day маркетот

 

     Превентивно одржување на софтверот за функционирање на пазарот на електрична енергија и Intra-Day маркетот