Процентуално учество на енергија произведена од ППЕЕ по снабдувач/трговец

Процентуално учество - Октомври 2021.xlsx

Процентуално учество - Септември 2021.xlsx

Процентуално учество - Август 2021.xlsx

Процентуално учество - Јули 2021.xlsx

Процентуално учество - Јуни 2021.xlsx

Процентуално учество - Maj 2021.xlsx

Процентуално учество - Април 2021.xlsx

Процентуално учество - Март 2021.xlsx

Процентуално учество - Февруари 2021.xlsx

Процентуално учество - Јануари 2021.xlsx

Процентуално учество - Декември 2020.xlsx

Процентуално учество - Ноември 2020.xlsx

Процентуално учество - Октомври 2020.xlsx

Процентуално учество - Септември 2020.xlsx

Процентуално учество - Август 2020.xlsx

Процентуално учество - Јули 2020.xlsx

Процентуално учество - Јуни 2020.xlsx

Процентуално учество - Мај 2020.xlsx

Процентуално учество - Април 2020.xlsx

Процентуално учество - Март 2020.xlsx

Процентуално учество - Февруари 2020.xlsx

Процентуално учество - Јануари 2020.xlsx

Процентуално учество - Декември 2019.xlsx

Процентуално учество - Ноември 2019.xlsx

Процентуално учество - Октомври 2019.xlsx

Процентуално учество - Септември 2019.xlsx

Процентуално учество - Август 2019.xlsx

Процентуално учество - Јули 2019.xlsx

Процентуално учество - Јуни 2019.xlsx

Процентуално учество - Мај 2019.xlsx

Процентуално учество - Април 2019.xlsx

Процентуално учество - Март 2019.xlsx

Процентуално учество - Февруари 2019.xlsx

Процентуално учество - Јануари 2019.xlsx

Процентуално учество - Декември 2018.xlsx

Процентуално учество - Ноември 2018.xlsx

Процентуално учество - Октомври 2018.xlsx

Процентуално учество - Септември 2018.xlsx

Процентуално учество - Август 2018.xlsx

Процентуално учество - Јули 2018.xlsx

Процентуално учество - Јуни 2018.xlsx

Процентуално учество - Мај 2018.xlsx

Процентуално учество - Април 2018.xlsx

Процентуално учество - Март 2018.xlsx

Процентуално учество - Февруари 2018.xlsx

Процентуално учество - Јануари 2018.xlsx

Процентуално учество - Декември 2017.xlsx

Процентуално учество - Ноември 2017.xlsx

Процентуално учество - Октомври 2017.xlsx

Процентуално учество - Септември 2017.xlsx

Процентуално учество - Август 2017.xlsx

Процентуално учество - Јули 2017.xlsx

Процентуално учество - Јуни 2017.xlsx

Процентуално учество - Maj 2017.xlsx

Процентуално учество - Април 2017 v2.xlsx

Процентуално учество - Март 2017.xlsx

Процентуално учество - февруари 2017.xlsx

Процентуално учество - Јануари 2017.xlsx

Процентуално учество - Декември 2016.xlsx

Процентуално учество - Ноември 2016.xlsx

Процентуално учество - Октомври 2016.xlsx

Процентуално учество - Септември 2016.xlsx

Процентуално учество - Август 2016.xlsx

Процентуално учество - Јули 2016.xlsx

Процентуално учество - Јуни 2016.xlsx

Процентуално учество - Мај 2016.xlsx

Процентуално учество - Април 2016.xlsx

Процентуално учество - Март 2016.xlsx

Процентуално учество - Февруари 2016.xlsx

Процентуално учество - Јануари 2016.xlsx

Процентуално учество - Декември 2015.xlsx

Процентуално учество - Ноември 2015.xlsx

Процентуално учество - Октомври 2015.xlsx

Процентуално учество - Септември 2015.xlsx

Процентуално учество - Август 2015.xlsx

Процентуално учество - Јули 2015.xlsx

Процентуално учество - Јуни 2015.xlsx

Процентуално учество - Мај 2015.xlsx

Процентуално учество - Април 2015.xlsx

Процентуално учество - Март 2015.xlsx

Процентуално учество - Февруари 2015.xlsx

Процентуално учество - Јануари 2015.xlsx